Tietoa tuottajavastuusta


Tuottajavastuun uutiskirjeet

4/2020

Tässä uutiskirjeessä (18.12.2020)

 • Muovipakkausten kierrätys kiihtyy, myös puupakkausten kierrätyksessä kasvua
 • EU komissiolta ehdotus uudeksi akkuasetukseksi - keräystavoitetta nostetaan portaittain
 • Romutuspalkkio vähentää päästöjä ja edistää romuajoneuvojen asianmukaista kierrätystä
 • Jätelain uudistus etenee - hallitus antamassa esityksen eduskunnalle vuoden 2021 alkupuolella
 • Joulun viettoon kestävästi!

3/2020

Tässä uutiskirjeessä (30.10.2020)

 • Korona on muokannut kierrätystä - taustalla useita syitä
 • Jätelaki mahdollisesti lausuntokierrokselle vuodenvaihteessa
 • Autojen maahantuojille kohdennetaan vapaamatkustajakampanjointia syksyllä
 • Suomeen tulossa kansallinen akkustrategia - valmistelussa myös EU:n akkusäätelypaketti
 • Paperin kiinteistökohtainen keräys jatkuu maksuttomana taajamissa
 • Tapahtumat
2/2020
1/2020

4/2019
3/2019
2/2019
1/2019


Usein kysyttyä tuottajavastuusta

Tuottajavastuu koskee monia tuotteita ja näin ollen myös lukuisia suomalaisia yrityksiä. Tuhannet yritykset ovat hoitaneet tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi ja noin sata yritystä on hoitanut sen tekemällä hakemuksen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen). Tuottajavastuu herättää usein kysymyksiä ja siksi valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus on koonnut tähän usein kysyttyjä kysymyksiä eri tuoteryhmiä sekä ylipäätänsä tuottajavastuuta koskien. Tätä ”Usein kysyttyä tuottajavastuusta” -kirjettä on tarkoitus jakaa tuottajayhteisöjen jäsenille sekä muille tahoille tarpeen mukaan.

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?
Tuottajavastuu tarkoittaa yritysten velvollisuutta järjestää tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteidensa keräys ja kierrätys kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Kaikkien tuottajavastuussa olevien yritysten tulee joko liittyä tuottajayhteisön jäseneksi tai tehdä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Pelkkä tuotteiden keräyksen järjestäminen ei riitä.

Mitä tuottajayhteisöt ovat?
Tuottajayhteisön voi perustaa vain kyseisen alan tuottajat. Esimerkiksi paperin maahantuojat ovat perustaneet Suomen Keräystuote Oy:n ja Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy:n, lyijyakkujen maahantuojat ovat perustaneet Akkukierrätys Pb Oy:n ja ajoneuvojen maahantuojat Autokierrätys Oy:n. Tuottajayhteisön tehtävänä on ensisijaisesti hoitaa jäsentensä puolesta tuottajavastuuvelvoitteet eli järjestää kuluttajille maksuttomat tuotteiden vastaanottopaikat sekä tuotteiden kuljetus, kierrätys ja muun jätehuolto ja raportoida siitä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Mitä tuoteryhmiä tuottajavastuu koskee?
Tuottajavastuu koskee pakkauksia, paperia, renkaita, ajoneuvoja, paristoja ja akkuja sekä sähkölaitteita. Tuottajavastuussa ovat näiden maahantuojat ja valmistajat. Pakkausten osalta tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat.

Voiko eri tuotteiden tuottajavastuut hoitaa yhden tuottajayhteisön kautta?
Ei. Pakkausten tuottajayhteisö hoitaa pakkausten tuottajavastuun, rengastuottajayhteisö renkaiden tuottajavastuun ja sähkölaitetuottajayhteisö sähkölaitteiden. Esimerkiksi jäsenyys ajoneuvotuottajayhteisössä ei riitä hoitamaan ajoneuvojen mukana tulevien akkujen ja renkaiden tuottajavastuuta, vaan ne pitää hoitaa liittymällä niiden alojen tuottajayhteisöihin.

Koskeeko tuottajavastuu EU:sta maahantuotuja tuotteita?
Kyllä. Tuottajavastuu koskee mistä tahansa maasta maahantuotuja tuottajavastuunalaisia tuotteita, jotka lasketaan Suomessa ensimmäistä kertaa markkinoille.

Koskeeko tuottajavastuu yritystuotteita?
Tuottajavastuu koskee sekä kotitalous- että yritystuotteita.

Koskeeko tuottajavastuu laitteiden sisällä maahantuotuja akkuja ja paristoja?
Kyllä. Sekä ajoneuvojen sisällä maahantuotuja, että sähkölaitteiden sisällä maahantuotuja.

Mitä ovat teollisuusparistot ja -akut?
Teollisuusparistoiksi ja -akuiksi luokitellaan yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunnitellut tai sähköajoneuvoissa käytettävät paristot ja akut. Niitä ovat muun muassa aurinkopaneeleihin, ammattikäytössä oleviin mittalaitteisiin, hätä- ja varavoimanlähteisiin, sähkötoimisiin ajoneuvoihin, maksupäätteisiin, juniin ja ilma-aluksiin suunnitellut paristot ja akut. Lyijyakkuja lukuun ottamatta niiden tuottajavastuu pitää hoitaa tekemällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

Mitä yrityksiä pakkausten tuottajavastuu koskee?

Se koskee vähintään 1 miljoonan euron kokonaisliikevaihdon omaavia yrityksiä, jotka maahantuovat jollain tavalla pakattuja tuotteita tai jotka käyttävät pakkausmateriaaleja tuotteidensa suojaamiseksi esimerkiksi tuotannossa, varastoinnissa, kuljetuksessa ja jakelussa. Pakkauksia ovat mm. tuotteen ympärillä tai tuotteen sisällä olevat pahvilaatikot, muovipussit, kääreet ja kelmut, styrox- ja vaahtomuovipehmusteet sekä uudelleenkäytettävät laatikot, rullakot ja kuormalavat.

Ovatko käytettyjen autojen maahantuojat tuottajavastuuvelvollisia?
Käytettyjen autojen maahantuojat ovat tuottajavastuuvelvollisia ja niitä koskevat samat jätelaissa säädetyt tuottajavastuuvelvoitteet kuin uusien autojen maahantuojiakin.

Mistä voi tarkistaa koskeeko tuottajavastuu yritystä?
Asian voi tarkistaa kysymällä asiaa kyseisen alan tuottajayhteisöstä tai ottamalla yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Mistä löytyy tiedot kaikista hyväksytyistä tuottajayhteisöistä ja tuottajavastuunsa hoitaneista tuottajista?
Pirkanmaan ELY-keskus ylläpitää www.ymparisto.fi/tuottajavastuu -sivua, jonka etusivulta kohdasta ”Tuottajarekisteriin hyväksytyt yritykset” löytyvät kaikki tuottajayhteisöt, tiedot niiden jäsenistä sekä tuottajavastuunsa hoitaneet tuottajat

Mitä tuottajavastuun laiminlyönnistä aiheutuu?

Mikäli tuottajavastuuvelvolliseksi todettu yritys ei liity tuottajayhteisön jäseneksi tai tee hakemusta tuottajarekisteriin, Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun, jonka suuruus on 1 % yrityksen liikevaihdosta. Ennen maksun määräämistä yritystä kehotetaan kirjallisesti korjaamaan laiminlyöntinsä määräaikaan mennessä. (Jätelaki (646/2011) 131-133 §).

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajavastuun internet –sivut: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu ja Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900.

Jätelainsäädäntö